AKTIVITI BIMBINGAN

-Aktiviti Bimbingan dijalankan semasa menghadiri kelas ganti (relif).
- Aktiviti  yang dijalankan berpandukan Modul Bimbingan dan Kaunseling : Modul kelas Peralihan hingga Tingkatan 6.
- Kaunselor akan menjalankan aktiviti bersama pelajar dan memastikan objektif yang dirancang tercapai.