INVENTORIUBK SEMEKAP telah mengumpulkan koleksi inventori di dalam simpanan inventori untuk dikongsikan bersama warga sekolah. Antara inventori yang sering digunakan oleh warga sekolah ialah:

1. Self Directed SEarch : SDS
2. Inventori Personaliti Warna : IPW
3. Inventori Personaliti Sidek (IPS)
4. Inventori INPS : Nilai Pekerjaan
5. JEPI
6. TSCS
7. IGB
8. MBTI
9. Invntori Kemurungan
10. Invnetori Stres
11. Inventori Tabiat Belajar
12. Borang Untung /Rugi Kerjaya
13. Inventori HEADSS (Kementerian Kesihatan)
14. Inventori Kesihatan Mental (Kementerian Kesihatan)

Prosedur Pelaksanaa.
- Pelajar akan membuat temujanji untuk berjumpa kaunselor.
- Pelajar diminta menjawab dengan tenang dan bertanya sekiranya ada soalan yang tidak difahami.
- Kaunselor akan menginterprestasikan jumlah markah atau keputusan yang diperolehi.