SESI KAUNSELING

PERKHIDMATAN SESI KAUNSELING DIJALANKAN DALAM TIGA JENIS:
                                          SESI KAUNSELING INDIVIDU

                                          SESI KAUNSELING KELOMPOK
I. SESI KAUNSELING INDIVIDU ; SEORANG KAUNSELOR DAN SEORANG KLIEN
II. SESI KAUNSELING KELOMPOK: SEORANG KAUNSELOR DAN KLIEN YANG TERDIRI DARIPADA DUA ORANG HINGGA 8 ORANG,
III. SESI KONSULTASI : PERKONGSIAN MAKLUMAT DENGAN SEMUA PIHAK SAMA ADA SECARA INDIVIDU ATAU LEBIH DARIPADA SEORANG.