PAUTAN IPT

Senarai Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) berserta alamat pejabat pendaftaran dan maklumat perhubungan yang lain sebagai panduan;

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Logo UPSIUPSI
 • Pendaftar
  Bahagian Akademik
  Universiti Pendidikan Sultan Idris
  35900 Tanjung Malim
  Perak
 • Tel : 05-450 6932
  Faks : 05-458 2670
  Emel : –
  Web : www.upsi.edu.my 

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Logo UTHMUTHM
 • Timbalan Pendaftar Kanan
  Pejabat Pengurusan Akademik
  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  86400 Parit Raja,
  Batu Pahat Johor
 • Tel : 07-453 7681/ 7655/ 7687/ 7689/ 7694/ 7696
  Faks : 07-453 6085
  Emel : pa@uthm.edu.my
  Web : www.uthm.edu.my 

Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Logo UTeMUTeM
 • Bahagian Pengurusan Akademik
  Pejabat Pendaftar
  Universiti Teknikal Malaysia Melaka
  Karung Berkunci 1200
  Hang Tuah Jaya
  75450 Ayer Keroh
  Melaka
 • Tel : 06-331 6086/ 6077/ 6073/ 6076
  Faks : 06-331 6079
  Emel : bpa@utem.edu.my
  Web : www.utem.edu.my 

Universiti Sultan Zainal Abidin

Logo UNiSZAUNiSZA
 • Pendaftar
  Bahagian Akademik
  Universiti Sultan Zainal Abidin (Universiti Darul Iman Malaysia – UDM)
  Kampus Kota,
  Jalan Sultan Mahmud,
  20400 Kuala Terengganu
  Terengganu Darul Iman
 • Tel : 09-622 0707/ 627 5514/ 666 4466
  Faks : 09-622 1785
  Emel : mdzamrie@unisza.edu.my
  Web : www.unisza.edu.my 

Universiti Teknologi MARA

Logo UiTMUiTM
 • Ketua
  Bahagian Pengambilan Pelajar
  Pusat Inovasi
  Universiti Teknologi MARA
  40450 Shah Alam
  Selangor
 • Tel : 03-5544 3164/ 3165/ 3166/ 3174/ 3175
  Faks : 03-554 43170
  Emel : bpp@salam.uitm.edu.my
  Web : www.uitm.edu.my 

Universiti Malaysia Terengganu

Logo UMTUMT
 • Bahagian Akademik
  Aras 1, Bangunan Canselori dan Pentadbiran
  Universiti Malaysia Terengganu
  21030 Kuala Terengganu
  Terengganu
 • Tel : 09-668 4219/ 4532/ 4467/ 4141
  Faks : 09-668 4143
  Emel : akademik@umt.edu.my
  Web : www.umt.edu.my 

Universiti Malaysia Sabah

Logo UMSUMS
 • Timbalan Pendaftar
  Bahagian Perkhidmatan Akademik
  Aras 3, Blok Utara,
  Bangunan Canselori
  Universiti Malaysia Sabah
  Beg Berkunci 2073
  88999 Kota Kinabalu
  Sabah
 • Tel : 08-832 0213/ 1259/ 0053
  Faks : 08-832 0090
  Emel : –
  Web : www.ums.edu.my

Universiti Malaysia Pahang

Logo UMPUMP
 • Bahagian Pengurusan Akademik
  Kompleks Perkhidmatan Siswa
  Universiti Malaysia Pahang
  Karung Berkunci 12
  25000 Kuantan
  Pahang Darul Makmur
 • Tel : 09-549 2550/ 2557
  Faks : 09-549 2555
  Emel : –
  Web : www.ump.edu.my 

Universiti Kebangsaan Malaysia

Logo UKMUKM
 • Timbalan Pendaftar
  Bahagian Pengurusan Akademik
  Jabatan Pendaftar
  Universiti Kebangsaan Malaysia
  43600 Bangi
  Selangor
 • Tel : 03-8921 4126/ 5041/ 5336
  Faks : 03-8925 0662
  Emel : akad@ukm.my
  Web : www.ukm.my 

Universiti Malaysia Kelantan

Logo UMKUMK
 • Pendaftar
  Bahagian Pengurusan Akademik
  Universiti Malaysia Kelantan
  Karung Berkunci 36
  16100 Kota Bharu
  Kelantan
 • Tel : 09-771 7056/ 7058
  Faks : 09-771 7052
  Emel : akademik@umk.edu.my
  Web : www.umk.edu.my 

Universiti Malaya

Logo UMUM
 • Timbalan Pendaftar
  Bahagian Akademik,
  Jabatan Pendaftar
  Universiti Malaya
  50603 Kuala Lumpur
 • Tel : 03-7967 3279/ 3440/ 3441
  Faks : 03-7967 3449
  Emel : skr@um.edu.my
  Web : www.um.edu.my 

Universiti Putra Malaysia

Logo UPMUPM
 • Pendaftar
  Bahagian Akademik
  Universiti Putra Malaysia
  43400 Serdang
  Selangor
 • Tel : 03-8946 6000/ 6059/ 6060
  Faks : 03-8942 6469
  Emel : pengambilan@putra.upm.edu.my
  Web : www.akademik.upm.edu.my

Universiti Sains Islam Malaysia

Logo USIMUSIM
 • Pendaftar
  Bahagian Akademik
  Universiti Sains Islam Malaysia
  Bandar Baru Nilai
  71800 Nilai
  Seremban
 • Tel : 06-798 8000/ 8325/ 8328
  Faks : 06-798 8334
  Emel : akademik@usim.edu.my
  Web : www.usim.edu.my 

Universiti Malaysia Perlis

Logo UNIMAPUNIMAP
 • Pendaftar
  Jabatan Pendaftar
  Bahagian Pengurusan Akademik
  Unit Kemasukan dan Rekod Pelajar
  Universiti Malaysia Perlis
  Tingkat 1, Bangunan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
  Jalan Bukit Lagi
  01000 Kangar
  Perlis
 • Tel : 04-979 8701/ 8702/ 8706/ 8008
  Faks : 04-979 8703
  Emel : –
  Web : www.unimap.edu.my 

Universiti Sains Malaysia

Logo USMUSM
 • Timbalan Pendaftar
  Unit Kemasukan & Pengambilan
  Aras 2, Bahagian Pengurusan Akademik
  Jabatan Pendaftar
  Universiti Sains Malaysia
  11800 Minden
  Pulau Pinang
 • Tel : 04-653 3329/ 3059/ 3141/ 2688/ 3327/ 3478
  Hotline : 1 300 888 876
  Faks : 04-653 3328
  Emel : –
  Web : www.usm.my 

Universiti Teknologi Malaysia

Logo UTMUTM
 • Pendaftar
  Bahagian Pengurusan Akademik
  Unit Kemasukan Dan Rekod
  Universiti Teknologi Malaysia
  81310 Skudai
  Johor Darul Takzim
 • Tel : 07-553 3333
  Faks : 07-558 1791
  Emel : upa@utm.my
  Web : www.utm.my 

Universiti Utara Malaysia

Logo UUMUUM
 • Pengarah
  Jabatan Hal Ehwal Akademik
  Universiti Utara Malaysia
  06010 Sintok
  Kedah Darul Aman
 • Tel : 04-928 3174/ 3108/ 3168/ 3103
  Faks : 04-928 3115/ 3109
  Emel : –
  Web : www.uum.edu.my 

Universiti Malaysia Sarawak

Logo UNIMASUNIMAS
 • Pendaftar
  Bahagian Pengajian Prasiswazah
  Aras G, Bangunan Canselori
  Universiti Malaysia Sarawak
  94300 Kota Samarahan
  Sarawak
 • Tel : 082-581000 samb 1088/ 1049/ 1050
  Faks : 082-581 048
  Emel : ukp@unimas.my
  Web : www.unimas.my dan Semakan Permohonan

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Logo UIAMUIAM
 • Pengarah
  Bahagian Kemasukan dan Rekod
  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
  P.O. Box 10
  50728 Kuala Lumpur
 • Tel : 03-6196 4000/ 4040/ 3019/ 4047
  Faks : 03-6196 4724
  Emel : –
  Web : www.iiu.edu.my 

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia

Logo UPNMUPNM
 • Pendaftar
  Jabatan Kemasukan dan Rekod
  Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
  Kem Sungai Besi
  57000 Kuala Lumpur
 • Tel : 03-90512699
  Faks : 03-90512698
  Emel : –
  Web : www.upnm.edu.my