KERJAYA

SESI                AKTIVITI
1.               Mesyuarat Agung Persatuan Kerjaya
2.               Takruf Ahli Persatuan Kerjaya
3.                Kenali Diri Melalui Inventori : Personaliti
4.                Kenali Diri Melalui Inventori : Minat Kerjaya
5.                Pertandingan Folio Diri
6.                Pertandingan Folio Kerjaya
7.                Pertandingan Kiosk Kerjaya
8.                Minggu Kerjaya
9.                Persembahan Pentomen Kerjaya
10.              Friendship Day
11.              Sharing Moment Kerjaya Bersama ex SMKAP
12.              Mock Interview Kerjaya
13.              Pertandingan Lukisan Kerjaya
14.              Pertandingan Esei Kerjaya
15.              Pertandingan My Target
16.              Lawatan Kerjaya
17.              Pameran Kerjaya
18.              Jamuan Kerjaya