Sunday, March 20, 2011

KOMUNIKASI

KOMUNIKASI BERKESAN:

-KOMUNIKASI ADALAH CARA SESEORANG ITU MENGORANGI DIRINYA SENDIRI
-KOMUNIKASI MANJADI BERKESAN APABILA MESEJ YANG DISAMPAIKAN DIFAHAMI DAN BERJAYA MENGUBAH PENDENGAR DARI TAK TAHU KEPADA TAHU.
-KOMUNIKASI BERKESAN MENYAMPAIKAN MEKLUMAT MENGIKUT KESESUAIAN AUDIENS, SITUASI SEBENAR DAN REALITI TERKINI.
-FAKTA YANG DISAMPAIKAN PERLU DIPASTIKAN KESAHIHANNYA DAN DARI PELBAGAI SUMBER YANG BETUL DAN DIYAKINI.
-SEMASA MENYAMPAIKAN MAKLUMAT ASPEK BERIKUT PERLU DILAKSANAKAN DENGAN JAYANYA: IAITU
I. GAYA PENYAMPAIAN (BODY LANGUAGE, HUMOR,BAHASA,KREATIF,CERIA),
II. PENAMPILAN DIRI DAN PERSONALITI (PAKAIAN, KARISMA, KEKEMASAN DIRI),
III. ISI KANDUNGAN (BERSESUAIAN DENGAN TAJUK DAN PENGUASAAN ISI KANDUNGAN) ,
IV. PENGGUNAAN ICT (MENARIK DAN PENGUASAAN ICT).

SEBAGAI MANUSIA KITA ADALAH KHALIFAH. KOMUNIKASI ADALAH MEDIUM ATAU ALAT UNTUK MEMIMPIN.
PERTINGKATKAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI AGAR KITA MENJADI KHALIFAH YANG TERBAIK UNTUK DIRI DAN ORANG LAIN....amin.

No comments:

Post a Comment