Friday, June 24, 2011

SKPM 2010 Standard 4 : pembelajaran dan pengajaran : Tn Hj Zainal B. Sudin : GC JUSA C

Tarikh: 25 JUN 2011
Hari : Sabtu
Masa : 8.30pg-2.00ptg
Tempat: Bilik Mesyuarat SMKAP 2011
Penceramah : En.Zainal B. Sudin : Guru Cemerlang JUSA C

Ikhtisas / Instruksional Peranan Pentadbir Sebagai Pemimpin.

-Pencerap kena mantap P&P dulu baru mencerap orang lain.
-tugas pentadbir menyelia dan mencerap guru secara terus di bilik darjah.
- memberi pandangan, panduan dan bimbingan profesional kepada guru-gurunya yang menjadi pelaksana.

Pencerapan....adalah untuk memajukan dan meningkatkan proses p&p guru melalui peningkatan penilaian.

Tujuan Pencerapan
- membimbing
-membantu
-menunukarah
-memberi komen
-cadangan
-tugas rasmi

Panduan Skor
1- sangat lemah
2-lemah
3-memuaskan
4-harapan
5-baik : kekuatan sangat jelas
6-cemerlang: kekuatan menyeluruh

Penglibatan Murid
-skor 1: murid tidak aktif
-skor 5: hampir kesemua murid aktif.

* Penglibatan murid yang aktif perlu selari dengan objektif dan impak positif kepada murid.
* Perlu P&P secara konstruktif di kalangan pelajar.
Contoh: Semua pelajar aktif berbincang sesama mereka untuk mencapai obejktif.
* interaksi : murid = murid
murid = bahan
murid = guru
- semua murid beri tumpuan.
- 'chalk n talk : perlu dikurangkan.


4.2 Penguasaan Pembelajaran Murid.
skor 1: hanya sedikit murid menguasai peljaran.

4.3 Hasil Kerja Murid
skor 1" sangat sedikit murid menghasilkan tugasan

4.4 Rancangan Persediaan Guru

skor 1 : RPT tidak disediakan

skor 3 : RPT disediakan berdasarkan takwim.
* Jangan terlupa tulis objektif pNp.
* Refleksi ditulis disetiap pelajaran. Refleksi ditulis detail . Cth : 5/10 daripada pelajar mencapai objektif 1`.
*Refleksi pnp digunakan untuk merancnag pnp seterusnya.

4.5 Kaedah Penyampaian
-wujudkan kesediaan untuk murid belajar
- kemahiran mengurus bilik darjah.
- skor 5 - 9 aspek telah dilaksanakan di dalam bilik darjah

4.6 Kemahiran komunikasi
-bahasa betul, difahami,nada jelas.
-berjaya memotivasikan murid

4.7 Penggunaan sumber Pendidikan
-berjaya menggunakan sumber pendidikan yang sesuai.
- penggunaan sumber pendidikan yang sesuai dengan minat, menarik dan merangsang pemikiran murid.
* PELAJAR SUKA MENGGUNAKAN KAEDAH 'HANDS ON'

4.8 Penilaian
-guru menggunakan pelbagai kaedah untuk membuatpenilaian formatif.
-cara penyemakan hasil kerja murid : sistematik/ konstruktif (pelajar boleh menggunakan hasil pemeriksaan guru untuk penambahbaikan)
-guru menggunakan penilaian untuk tindakan seterusnya.
* Ada kadar latihan : murid berjaya buat latihan dan guru berjaya menyemak latihan dengan optimun.

4.9 Teknik Penyoalan.
-gunakan soalan mudahdifahami, bertumpu,bercapah, meliputi pelbagai aras kognitif dan disebarkan secara keseluruhan kelas.
-soalan berbentuk kreatif dan kritis.

4.10 Penguasaan Isi Kandungan Pengajaran
-soalan berdasarkan isi kandungan subjek.
-strategi berbentuk penyerapan dan penggabungjalinan.
-strategi berdasarkan perkembangan terkini : format terkini, perkaitan dengan kehidupan seharian, isu-isu harian dan semasa.

4.11 Pengurusan Makmal/Kelas
-kelas kondusif
-guru dapat memastikan penegasan dalam pematuhan arahan dalam kelas.
-susun atur dalam bilik kemas.
-guru menegur salah laku murid.

4.12 Amalan Profesionalisme Keguruan
-guru menunjukkan semangat dan kesungguhan dalam mata pelajaran
-guru bersikap priharin terhadap pendidikan murid dan adil, bertimbang rasa terhadap setiap murid.
-guru menepati masa
guru bersikap mesra, sabar dan mudah didekati.
guru memperlihatkan perwatakan positif dan mengamalkan nilai-nilai murni yang dicontohi murid.

No comments:

Post a Comment