Friday, January 29, 2010

KISAH 5 - ISTHIKORAH DAN MUSYAWARAH


Kata seorang alim ulamak - berpeganglah kepada isthikorah dan musyawarah maka kamu tidak akan menyesal.


Isthikorah - penyerahan diri kepada Allah SWT membuat keputusan apabila kita berada dalam dilema membuat keputusan.


Musyawarah - perbincangan sesuatu keraguan atau kemusykilan secara berhikmah bagi mendapatkan satu kata putus.


Kisah hidupku hari ini bermula dengan isthikorah dan musyawarah.......

No comments:

Post a Comment